لینک وبینارنظام مراقبت سندرومیک 

لینک پره تست نظام مراقبت سندرومیک 

لینک پست تست نظام مراقبت سندرومیک

لینک  نظرسنجی نظام مراقبت سندرومیک

لینک وبینار:

لینک پره تست زایمان فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان(ساعت 8 الی 12)::

لینک پست تست و نظرسنجی زایمان فیزیولوژیک و روشهای کاهش درد زایمان(صبح ساعت 12 الی14   عصر 18 الی 20):

لینک پره تست آمفولانزا (ساعت 8 الی 12):

لینک پست تست و نظرسنجی آمفولانزا (صبح ساعت 12 الی14   عصر 18 الی 20):

لینک پره تست تغذیه با شیر مادر (صبح ساعت 10 الی 12 و عصر ساعت 18 الی 20 )

لینک پست تست تغذیه با شیر مادر ( ساعت 10 الی 12 و عصر ساعت 18 الی 20)

لینک پره تست مدیریت حاد سکته مغزی کد724 (ساعت 10 الی 12 و عصر ساعت 18 الی 20) 

لینک پره تست مدیریت حاد سکته مغزی کد247 (ساعت 10 الی 12 و عصر ساعت 18 الی 20) 

لینک پس آزمون  و نظرسنجی تاریخ 20 بهمن ساعت 10 الی 12 و عصر ساعت 18 الی 20

مدیریت حاد سکته مغزی کد724

 

مدیریت حاد سکته قلبی247

لینک پره تست وبینار اصول ثبت صحیح اقدامات پرستاری

لینک پست تست وبینار اصول ثبت صحیح اقدامات پرستاری

لینک پره تست مهارتهای زندگی (تفکر انتقادی ، تصمیم گیری و حل مساله ، ارتباط موثر ) 

لینک پست تست و نظرسنجی مهارتهای زندگی  

لینک پره تست فاسیولازیس و مراقبتهای پرستاری

لینک پست تست و نظر سنجی فاسیولازیس و مراقبتهای پرستاری

آخرین بروز رسانی : 1402/03/08 10:37