Left Arrow: آموزش خود مراقبتی
      

  

    
         

  

  

      Flowchart: Process: آموزش همگانی
       

  

Left Arrow: آموزش تغذیه
        

  

                     

    

  Left Arrow: آموزش پیشگیری از سرطان
              
         

  

 Left Arrow: آموزش پیشگیری ازافزایش فشار خون
           
         

    

 Left Arrow: آموزش پیشگیری از دیابت
           
         

 

 Left Arrow: آموزش تغذیه با شیر مادر
           
 Text Box: شیر مادر
           

 

 Left Arrow: آموزش مضرات سیگار
                                                        

 

 Left Arrow: آموزش سبک زندگی سالم
           
         
         

 

Left Arrow: آموزش خود مراقبتی در ناخوشی های جزیی
           
          

 

 Left Arrow: آموزش خود مراقبتی در بارداری
           
   Text Box: خودمراقبتی پیش از بارداری
     Text Box: خودمراقبتی سه ماهه اول بارداری
     Text Box: خودمراقبتی سه ماهه دوم بارداری
     Text Box: خودمراقبتی سه ماهه سوم بارداری
   

   

 Left Arrow: آموزش بیماری HIV
           
         

 

 Left Arrow: آموزش خودمراقبتی در خطر سنجی سکته قلبی - عروقی
           
   Text Box: خودمراقبتی خطر سنجی سکته قلبی و مغزی
     Text Box: پیشگیری و کنترل فشار خون و چربی بالا
   Text Box: پیشگیری و کنترل چاقی و دیابت
   Text Box: تغذیه سالم و پیشگیری از کم تحرکی 
   
         
   Text Box: پیشگیری و کنترل سرطان و آسم
     Text Box: پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات و الکل
     
 
           
             
             
آخرین بروز رسانی : 1400/07/29 20:36