راه اندازی بخش آموزش  فناوری اطلاعات
بخش آموزش فناوری اطلاعات راه اندازی شد. به طور مستمر فایل های آموزشی HIS و IT در وب سایت بیمارستان قرار خواهد گرفت.

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400