راه اندازی بخش آموزش  فناوری اطلاعات
 
بخش آموزش فناوری اطلاعات راه اندازی شد. به طور مستمر فایل های آموزشی HIS و IT در وب سایت بیمارستان قرار خواهد گرفت.
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/03/02 11:34