بخش زایمان :

ماما مسئول : خانم ماهده صفایی کارشناس مامایی - سابقه کار :20 سال

بخش زایمان در سه اتاق و 5 تخت زایمان در چهار اتاق

یک اتاق زایمان فیزیولوژیک + یک اتاق زایمان بی درد با کلیه امکانات می باشد

این بخش با دارا بودن متخصصین و ماماهای فعال و کارآزموده قادر به ارائه خدمات می باشد و کلیه مادران باردار( شامل حاملگی پرخطر - قبل از زایمان - قبل از سزارین - حاملگی خارج از رحم - سقط ناقص و...) دربدو ورود در بخش زایمان پذیرفته شده و بعد به بخشهای مختلف فرستاده می شوند .

با اجرای دقیق طرح Rooming  در راستای کمک به شیر دادن مادران به نوزادان خود ، این بیمارستان در سالها پیش در زمره بیمارستانهای دوستدار کودک قرار گرفته است . در این روش نوزاد از ابتدای تولد در صورت انجام زایمان طبیعی توسط مادر در کنار او قرار می گیرد و بعد از کنترل در ساعات اوله می تواند همراه مادر به بخش انتقال یابد و در تمتم مدت بستری در کنار او قرار گرفته و از شیر مادر تغذه می نماید در مادران سزارینی تا یک ساعت بعد از به هوش آمدن نوزاد در کنار مادر قرار می گیرد .

از اول سال 1389 کلاسهای آمادگی زایمان فیزیولوژیک بصورت فعال و در هفته سه روز در این بیمارستان دایر می باشد که توسط ماماهای با تجربه و با استفاده از تکنیکهای پیشرفته به مادران باردار آموزش داده می شود .

 

بخش یک (اورژانس غیر حامله - انکولوژی - نازایی ):

ماما مسئول : خانم زهرا حقی - کارشناس مامایی - سابقه کار: 20 سال

تخت فعال : 35 تخت

 بخش دو (بیماران و جراحی زنان):

سرپرستار : خانم زهرا داد - کارشناس پرستاری - سابقه کار : 27 سال

تخت فعال : 23 تخت

 

بخش سه ( بخش سزارین ( مادر و نوزاد )):

سرپرستار : خانم فاطمه بهرامی - کارشناس پرستاری - سابقه کار: 26 سال

تخت فعال : 33 تخت

 

بخش نوزادان پره مچور ( بخش نوزادان نارس و نوزادانی که نیاز به کنترل دارند ):

سرپرستار : خانم معصومه حسینی - کارشناس پرستاری - سابقه کار : 27 سال

تخت فعال : 40 تخت

 

واحد NICU در بخش نوزادان:

نوزادان بدحال در این واحد تحت نظر پزشک متخصص می باشند و این واحد مجهز به دستگاه ونتیلاتور می باشد .

 تخت فعال : 5 تخت

 
واحد اتوکلاو

 

مسئول : خانم مریم حاج آقایی - کارشناس پرستاری - سابقه کار : 29 سال

این واحد تمامی روزهای هفته بجز ایام تعطیل فعال است  .

 
 

واحد واکسیناسیون :

مسئول : خانم فریده حق شنو - کارشناس پرستاری - سابقه کار : 28 سال

کلیه نوزادان متولد شده در این واحد واکسینه می شوند در ضمن در همین واحد شنوایی سنجی برای کلیه نوزادان متولد شده انجام می شود .

 

بخش ICU :

سر پرستار : خانم مولود دوزنده - کارشناس پرستاری - سابقه کار : 21 سال

بخش مراقبتهای ویژه زنان که به منظور پذیرش بیمارانی که زندگی و حیات آنها در معرض خطر جدی قرار گرفته راه اندازی گردید.

تخت فعال : 3 تخت

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 11:56