آدرس : رشت - خیابان نامجو - روبروی ورزشگاه عضدی

تلفن :   6 -  33369324 (013)(0098)
 
دور نگار:  33369024 (013)(0098)
 

 E-mail (بیمارستان) :   azzahra@gums.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 11:02