تاریخچه :
مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) در سال 1354 با نام حمایت مادران تاسیس گردید که دارای بخش های زایمان ، اتاق عمل ، کنترل ، زایمان طبیعی، سزارین ، نوزادان نارس ، الکتیو بوده و از سال 1360 به بخش های فوق ، بخش نوزادان ویژه اضافه شد. این مرکز از سال 1369 از درمانی به آموزشی و درمانی تبدیل شد . بخش ICU زنان در سال 1383 برای خدمات بهتر مددجویان در این مرکز افتتاح گردید.


آدرس : رشت - خیابان نامجو - روبروی ورزشگاه عضدی
تلفن : ۷-۳۲۲۹۵۲۴ (131)(0098)
دور نگار: ۳۲۲۸۷۲۴ (131)(0098)
E-mail (بیمارستان) : azzahra@gums.ac.ir


نام و نام خانوادگی رئیس بیمارستان : خانم دکتر فاطمه حسین زاده  - متخصص زنان و زایمان
 

درباره بیمارستان

آخرین بروز رسانی : 1402/03/01 12:16