نام ونام خانوادگی

لیلا غلامی

سمت

مسئول بخش رادیولوژی

تلفن داخلی

249

تلفن مستقیم

-

تحصیلات

کاردان رادیولوژی

 

سوابق

از سال 1371 لغایت سال 1380 کارمند معاونت آموزشی دانشگاه

از سال 1380 تا کنون رادیولوژی بیمارستان الزهرا (س)

 لیست گرافیهایی که در مرکز الزهرا انجام می شود :

گرافیهای ساده

گرافیهای رنگی

قفسه سینه

IVP

شکم ایستاده و خوابیده

RETROGRADE

لگن

BARIUM ENEMA

شانه

ترانزیت روده باریک

بازو

UPPER GI

ساعد

VCUG

مچ دست

 

کف دست و انگشتان

 

ران

 

زانو

 

ساق پا

 

کف پا

 

مچ پا

 

Bone survey

 

جمجمه

 

سینوس

 

لومبوساکرال

 

دورسولومبار

 

مهره های گردن

 

نسج نرم گردن

 

 

وظایف ومسئولیت های مسئول فنی رادیولوژی :

۱-   سرپرستی کلیه امور فنی و اداری بخش

۲-  کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی،ساختمانی ،دارویی و تجهیزات بخش و تطبیق آنها با استانداردهای ارزشیابی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳-  کنترل حضور و غیاب و عملکرد کیفی پزشکان رادیولوژی و کارکنان فنی و اداری واحد تحت سرپرستی

۴-  تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی

۵-  نظارت بر برآورد تنظیم درخواست تجهیزات پزشکی و مصرفی

۶-  حضور مستمر وفعال در ساعات تعیین شده و نوبت کاری درج شده در پروانه مسئول فنی واحد زیربط

۷-   نظارت برکیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهای موجود در بخش

۸-  نظارت برحسن انجام خدمات تشخیصی – درمانی

۹-  نظارت بر ثبت گزارش دقیق عملکرد، آمار و اطلاعات مربوط به بخش به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی

۱۰- پیروی و رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی مراجع ذیصلاح در ارتباط با حرفه شغلی

۱۱- تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمت های مختلف واحد

۱۲- بررسی و نظارت بر ایمنی کارکنان از لحاظ مخاطرات کار با پرتوهای یونیزان ، ضوابط ساختمانی و ...

در موارد ذیل وظایف مسئول فنی و سایر پزشکان متخصص رادیولوژی یکسان می باشد.

۱-  رعایت سلسله مراتب اداری

2-  به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران،بیماران و همراهان بیمار

3-  حضور فعال در بخش رادیولوژی در ساعات مقرر

4-  نظارت بر انجام تزریق مواد حاجب و داروهای مرتبط با حرفه شغلی

5-  انجام خدمات تشخیصی سونوگرافی و ارائه گزارش آن

6-  نظارت برانجام سی تی اسکن و ارائه گزارش آن

7-  نظارت برانجام ام آر آی و ارائه گزارش آن8-  نظارت بر انجام عکسبردارهای ساده و ارائه گزارش 

شرح وظایف کارشناس رادیولوژی :

عنوان رشته :کارشناس رادیولوژی

متصدیان احراز این طبقه شغلی عهده دار انجام کارهای تخصصی ومطالعاتی در زمینه های امور فنی رادیولوژی ، انتخاب روش های مناسب برای کار با پرتوهای یونیزان ، انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی ، تشریک مساعی در انجام کارهای روزانه از جمله : رادیوگرافی ، فلوروسکپی ، آنژیوگرافی ، سی تی اسکن ، ام آر آی و سایر کارهای تخصصی می باشند .

وظایف و مسئولیت ها :

-رعایت سلسله مراتب اداری

- اجرای شرح وظایف عملکردی واحد

-  به کارگیری اخلاق اسلامی و رفتار مناسب با همکاران،بیماران و همراهان

-  طرح ریزی و شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی.

-  مطالعه بمنظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز

-  آماده نمودن اتاق و دستگاه های تصویربرداری

- کنترل فنی دستگاه های رادیولوژی و اعلام نواقص احتمالی آن به شخص مافوق

- تحویل گرفتن نسخه درخواستی و قبض بیمار از متصدی امور پذیرش

-  تطابق مشخصات بیمار با قبض صادر شده و وارد کردن مشخصات بیمار در سیستم دستگاه عکسبرداری

- فراخوانی و هدایت بیمار به اتاق عکسبرداری

- کنترل و تطابق نوع پروسیجر درخواستی با علائم کلینیکی بیمار

- دادن دستورات لازم به بیماران بمنظور انجام رادیولوژی

-   وضیعت دهی صحیح بیمار.

-  آماده نمودن داروهای تزریقی در پروسیجرهای رنگی

-  استفاده از کاست و فیلم مناسب(دستگاه های انالوگ)

- به کار بردن علائم راست و چپ در موارد لزوم

-   انتخاب بهترین شرایط پرتودهی به لحاظ افزایش عمر مفید تیوب،کاهش دز جذبی بیمار و پرسنل و در نهایت ارائه کلیشه تصویربرداری مطلوب

- انجام گرافی های ساده و تخصصی

- نظارت برنحوه کار سایر همکاران ( پرسنل طرحی و کاردان و ...)

- استفاده از وسایل حفاظتی مناسب جهت بیمار و همراه

- راهنمایی بیمار به سالن انتظار پس از خاتمه پرتونگاری

- بررسی کیفیت تصاویر و انجام تغییرات مورد نیاز قبل از پرینت یا سی دی کردن

- تحویل فیلم یا سی دی به بیمار

- در صورت نیاز به گزارش رادیولوژیست ، قرار دادن پاکت مربوطه در اتاق پزشک

-  نوشتن تعداد و سایز فیلم و سی دی مصرفی و کد پرتوکار در دفتر ثبت روزانه بیماران

-   انجام گرافی پرتابل در صورت نیاز بخش های درمانی

-  انجام پذیرش بیمار در زمان عدم حضور پرسنل پذیرش

-  استفاده از لباس فرم، مارکر، فیلم بج، اتیکت پرسنلی

-  - رعایت اصول حفاظت،ایمنی و بهداشت پرتویی و تبعیت از قوانین و دستورالعمل های کار با منابع پرتوزا

-  همکاری در آموزش دانشجویان

 

 

دستورالعمل حفاظتی و ایمنی برای خانم های باردار 

آخرین بروز رسانی : 1400/06/05 16:45