چشم انداز (VISION):


 

ما بر انیم تا :

جزء یکی از برترین بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان و ناباروری با ارائه بهترین مراقبتهای درمانی در سطح کشور و برترین حمایت کننده از طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی با هدف افزایش دانش و اگاهی به منظور ارتقای سلامت زنان و مادران با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه ها تا پایان سال 96 شویم

 
 

ارزش ها(VALUE):
 

احترام به حقوق بیمار و سایر ذ ینفعان

 

 رعایت استانداردهای درمانی با اجرای فرایندهای حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی

 ارتقای سلامت مادر،جنین و نوزاد 

 ارتقای خدمات به زنان باردار (به ویژه پر خطر) در راستای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان و ترویج زایمان طبیعی و اهمیت تغذیه با شیر مادر در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و رسیدگی  به شکایات واصله 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/01/20 08:59