نام و  نام خانوادگی: دکتر فرنوش فرضی

تخصص: متخصص بیهوشی – عضو  هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمت:رئیس مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهرا(س) رشت

ایمیل: Farnoshfarzi1374@gmail.com

شماره  تماس : 33369068-013

نام و  نام خانوادگی : خزان امیرلو

کارشناس مامایی

سمت:مدیر مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهرا(س) رشت

ایمیل:

شماره  تماس: 33369245-013

نام و  نام خانوادگی : سید مرضیه کیایی

تحصیلات :کارشناس پرستاری

سمت:مدیرخدمات پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهرا(س) رشت

ایمیل:

شماره  تماس :33369006-013

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400