نام و  نام خانوادگی: دکتر فاطمه حسین زاده

تخصص: جراح و متخصص زنان و زایمان – عضو  هئیت علمی دانشگاه - استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سمت: سرپرست مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهرا(س) رشت

ایمیل: drhosseinzadeh99@gmail.com

شماره  تماس : 33369068-013

 

نام و  نام خانوادگی : خزان امیرلو

کارشناس مامایی

سمت:مدیر مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهرا(س) رشت

ایمیل:

شماره  تماس: 33369245-013

 

نام و نام خانوادگی : سید مرضیه کیایی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سمت : مدیر خدمات پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا (س)

ایمیل : 

شماره تماس : 33369006- 013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/07/24 07:28