خانم دکتر آسیه وزیری

دکتر لیلا احمدی علی آبادی

خانم دکتر مهرزاد علم شوشتری

آقای دکتر رضا شرفی

آقای دکتر امین اصغرزاده

آقای دکترسهیل قسمتی

 خانم  دکتر هاجر همتی

آقای دکتر کاوه خردمند 

آقای دکتر امیر کیانی
آقای دکتر شرفی
 
 
آقای دکتر مهدی پور 

لیست  اسامی پزشکان  اطفال بیمارستان  الزهراء(س) رشت  (A to Z)

 

دکتر سیده زهرا حسینی

متخصص اطفال

 

 

 

 

 دکتر مهرزاد اعلم شوشتری 

   متخصص نوزادان و اطفال 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رضا شرفی

 

فوق تخصص اطفال

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیار

 

دکتر آسیه وزیری

متخصص اطفال

 

 

دکتر لیلا احمدی علی آبادی 

 

متخصص نوزادان و اطفال

 

 دکتر امین اصغرزاده 

 

 متخصص نوزادان و اطفال

 

 دکتر سهیل قسمتی

 

 متخصص نوزادان و اطفال

 

 دکتر هاجر همتی 

 

 متخصص نوزادان و اطفال

 

 دکتر کاوه خردمند 

 

 متخصص نوزادان و اطفال

 

 دکتر امیر کیانی 

 

 

 

 فوق تخصص نوزادان و اطفال 

عضو هیات علمی دانشگاه - استادیار 

آخرین بروز رسانی : 1401/01/20 12:21