لیست  اسامی پزشکان بیهوشی  بیمارستان  الزهراء(س)رشت 

 

 

دکتر فرنوش فرضی

متخصص بیهوشی

عضو هیات علمی دانشگاه- دانشیاردانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر کتایون هریالچی

 متخصص بیهوشی عضو هیات علمی دانشگاه-استادیار دانشگاههوشی 

 

 

 

 

 

 

 دکتر یاسمن فانی 

 

متخصص بیهوشی

عضو هیات علمی دانشگاه

 

 

 

 

 

 دکتر مونا نعمت الهی

 

متخصص بیهوشی

 

 

 

 

 

 دکتر زهرا میر موذن

 متخصص بیهوشی 

 

 

 

 

 

 دکتر فریماه میر بلوک

 متخصص بیهوشی 

 

 

 

 

 دکتر مهرزاد قاسم زاده   متخصص بیهوشی و فلوشیپ Icu

 

 

 

 

 

دکتر سمانه غضنفر طهران

 
متخصص بیهوشی

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیار دانشگاه

 

 

دکتر گلاره بی آزار

 

متخصص بیهوشی 

عضو هیات علمی دانشگاه- استادیار دانشگاه

 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/27 09:29