پزشک جنین شناسی بیمارستان الزهراء(س) رشت

دکتر محمدهادی بهادری

متخصص جنین شناس بالینی 

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400