پزشک جنین شناسی بیمارستان الزهراء(س) رشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدهادی بهادری

متخصص جنین شناس بالینی 

 

آخرین بروز رسانی : 27 اردیبهشت 1401