لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان الزهراء(س) رشت

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سیمین آزادبخش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

 

 

 

 

 

 

دکتر سیما ارض پیما

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر ژاله جمشیدی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

 

 

 

 

 

 

دکتر نجمه قرآنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

 

 

دکتر صدیقه بسیر جعفری 

 

 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 20:55