لیست پزشکان رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان الزهراء(س) رشت

دکتر سیمین آزادبخش

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر سیما ارض پیما

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر ژاله جمشیدی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر نجمه قرآنی

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

 

 

دکتر صدیقه بسیر جعفری 

 

 

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آخرین بروز رسانی : 23 مرداد 1400