Ø معرفی پرسنل مددکار مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

نام و نام خانوادگی

زهرا شیرین زاده

سمت

مددکار

تلفن داخلی

251

تلفن مستقیم

-

تحصیلات

لیسانس علوم اجتماعی

سوابق

11 سال و 8 ماه

Ø شرح وظایف مددکاری مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

- کسب خط مشی کلی در زمینه امور مددکاری از مقام مافوق

- بهداشتی،درمانی،خانوادگی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،حقوقی­بیماران در ارتباط اجتماعی با بیماری

- مصاحبه­و­بررسی­مسائل­و­مشکلات

- بررسی وضعیت مالی بیماران و اعلام نظر تخصصی و حل مشکلات پرداخت هزینه های درمانی از محل اعتبارات مصوب و سایر منابع موجود

- مشاوره و ایجاد ارتباط مطلوب بین بیمار، بیمارستان و خانواده به منظور حل مشکل آنان

- تهیه گزارش نهایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیماران و ارائه آن به مقام مافوق

- راهنمایی و هدایت بیماران جهت استفاده از خدمات بیمه ای ،تامین و گسترش بیمه همگانی

- ارتباط و همکاری با سازمان های اجتماعی موجود در جامعه و استفاده از آن ها به نفع بیماران

- همکاری و مشارکت در بحران های طبیعی با ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع

- تدوین مطالب آموزشی ضمن خدمت جهت ارتقاء سطح علمی مددکاران در سطح دانشگاه

- شرکت در جلسات بودجه افراد نیازمند در حین انجام خدمات مددکاری

- ارتباط با مؤسسات بیمه،تعامل با کمیته امداد و بهزیستی جهت رفع مشکلات مالی و اجتماعی بیماران

- برگزاری کلاس های آموزشی و باز آموزی جهت استفاده از تجارب دیگر مددکاران و ارتقاء کیفیت کاری

- تهیه گزارش ها ،آمارهای مربوطه و انجام مکاتبات لازم

 
 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 16:04