• معرفی پرسنل مدیریت اطلاعات سلامت  مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت 

نام و نام خانوادگی

مریم  فاتحی

سمت

رئیس مدیریت اطلاعات سلامت 

(ارشد مدیریت اجرایی) 

تلفن  داخلی

289

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

لیسانس  مدارک پزشکی

سوابق

21 سال

نام و نام خانوادگی

سمیه کرار

 

سمت

کارشناس آمار و مدارک پزشکی

تلفن  داخلی

344

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

لیسانس مدارک پزشکی

سوابق

10 سال

نام و نام خانوادگی ماهان آوخ 
سمت 

 کارشناس فناوری اطلاعات 

تلفن داخلی 344
تلفن مستقیم  
تحصیلات  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت 
سابقه -

 

 شرح  وظایف واحد  مدیریت اطلاعات سلامت  مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهراء(س) رشت

 

 - کدگذاری بیماری ها و اقدامات درمانی و موارد فوت

- ثبت کدها در سیستم HIS

- تحویل روزانه آمار از بخشهای مختلف و ورود اطلاعات به سیستم

- تکمیل سامانه های فرابر

- تکمیل سامانه آواب و سایت بیماران حاد تنفسی و سایر سامانه ها  

- ارسال آمار به مراکز  مربوطه

- پاسخگویی  به نامه ها مراجع قانونی و ارگان های دولتی 

- تحویل پرونده ها از واحد درآمد بررسی  پرونده ها از نظر کمی

- تفکیک ،اسکن و ذخیره سازی ، پوشه کردن و فایل پرونده ها

- پاسخگویی به ارباب رجوع

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/29 10:08