برنامه آمادگی با رویکرد تمام عوامل خطر آفرینزنجیره اطلاع رسانی در بحران

سطوح تصمیم گیری در بحران چارت  آتش نشانی رنگ جلیقه و شرح وظایف  اعضا در سیستم فرماندهی

شرح وظایف :
پمفلت :
کتاب :
 

بسته آموزشی و اطلاعاتی چالش های چهارشنبه سوری  چارت  ستاد بحرانانواع روشهای تخلیه در بحران

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/02/07 09:06