شرح وظائف واحد آموزش گروه زنان

این وظائف در 4 گروه ذیل تقسیم بندی می شود :

        1.    اساتید  (گروه زنان-بیهوشی)

        2.    دستیاری (رزیدنت)

        3.    کارورزی(اینترن)

        4.     کارآموزی (استاژر)

 

اساتید

ارائه خدمات به اساتید و اعضاء هیئت علمی گروه زنان شامل:

        1- تنظیم برنامه کلاس های تدریس(تئوری) و عملی- در مقاطع (دستیاری-کارورزی -کارآموزی)

        2- تنظیم برنامه های امتحانات مقاطع دستیاری-کارورزی-کارآموزی

        3- انجام امور مربوط به مدون ها-سمینارها-کنفرانس های اساتید

        4- تهیه پاورپوینت،اسلاید،فیلم ها و مکاتبات مربوطه

        5- انجام امور اداری و مکاتبات با معاونت ها-دانشکده ها-در راستای اهداف آموزشی گروه زنان

  

دستیاری گروه زنان :

دوره دستیاری زنان 4 ساله می باشد

ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به دستیاران شامل:

1)   کشیک

2)   روتیشن ها (جراحی-رادیولوژی-پاتولوژی-ارولوژی)

3)   اجرای کنفرانس ها

4)   ژورنال کلاب

5)   Case Report

6)   Log book

7)   حضور و غیاب

8)   برنامه انتحانات

9)   نمره دهی

10) مسائل مربوط به اقامتگاه-تغذیه

11) امورسمعی و بصری

 مکاتبات مربوطه و کلیه امور مرتبط زیر نظر مدیر گروه زنان ، معاونت آموزشی قرار دارد.

 

کارورزی (اینترنی )

دوره کارورزی زنان 2 ماهه می باشد.

برنامه های آموزشی شامل :

·        کشیک

·        روتیشن در بخشهای بیمارستان (بخش 1-2 درمانگاه ژنیکولوژی

درمانگاه زنان باردار-ناباروری آقایان-لیبر-زایمان-سزارین)

·        تنظیم برنامه کنفرانس های کارورزی

·        راندهای روزانه

·        گراندراند

·        برگزاری کلاس صبحگاهی

 

ارائه خدمات ذیل به کارورزان شامل :

§        حضور و غیاب

§        برنامه های کشیک

§        چرخش

§        مکاتبات مربوطه برای ارائه گواهی پایان دوره و نمرات

§        نمره دهی

§        امور سمعی و بصری، رایانه

§         ارسال نمرات

§        امور مربوط به اقامتگاه (شامل تغذیه........)

 

که کلیه مراحل زیر نظر معاونت آموزشی بیمارستان انجام می گیرد.

 

 کارآموزی (استاژر):

دوره کارآموزی زنان 2 ماهه می باشد

برنامه های آموزشی شامل :

Ø     روتیشن در بخشهای بیمارستان (بخش 2-1، درمانگاه ژنیکولوژی-درمانگاه زنان باردار-زایمان)

Ø     که بخشهای لیبر ، زایمان و درمانگاه ژنیکولوژی برای کارآموزان مرد جزء روتیشن قرار نمی گیرد.

Ø     کلاسهای تئوری

Ø     طب سرپائی

     Skill Lab

 

ارائه خدمات ذیل به کارآموزان شامل :

o       تعیین روتیشن بخشها (درمانگاهها-بخش 1-بخش 2-)

o       حضوروغیاب

o       مکاتبات مربوطه برای ارائه گواهی پایان دوره و نمرات

o       تنظیم برنامه کنفرانس های کارآموزی

o       امورسمعی، بصری -رایانه

o       حضور وغیاب

کلیه مراحل دوره زیر نظر معاونت آموزشی بیمارستان انجام میگیرد.

 
اعضای واحد آموزش :
 
 
 
معاون آموزشی   دکتر زیبا ظهیری
 
دارای رتبه استادی و عضو هیئت علمی فلوشیب IVFنازایی
مدیر گروه         دکتر رویا فرجی
دارای رتبه استادی و عضو هیئت علمی
مسئول آموزش    خانم واثق رحیم پرور  
مسئول پاویون      خانم قویدل  
 مسئول رایانه   خانم زهتاب   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 13:56