نام ونام خانوادگی

الهه محمدی 

سمت

کارشناس تجهیزات پزشکی

تلفن داخلی

370

تلفن مستقیم

-

تحصیلات

لیسانس مهندسی پزشکی - بیوالکترونیک 

سوابق

9 ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف  تجهیرات  پزشکی مرکز آموزشی درمانی و  پژوهشی الزهرا(س) رشت 

 

=         برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخشهای بیمارستان

=         جمع آوری و  ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی

=         مستند سازی و  تجزیه و  تحلیل تعمیرات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه

=         نیاز سنجی آموزش در زمینه نگهداشت تجهیزات پزشکی

=         ارزیابی و  نظارت بر خدمات پس از فروش شرکتهای تجهیزات پزشکی

=         نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

=         تعیین روند تایید فاکتورهای خدمات پس از فروش و  نظارت بر آن

=         نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش و خرید تجهیزات سرمایه‌ا­ی

=         نظارت بر نقل و انتقال تجهیزات پزشکی

=         نظارت و تائید کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی اعم از خرید و تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

=         عضویت و حضور فعال در کمیته تجهزات پزشکی بیمارستان

=         ارتباط مستمر با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه به صورت مستقیم و همچنین اخذ اخرین بخش نامه ،ابلاغیه ها و اخبار حوزه تجهیزات پزشکی از سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع (WWW.IMED.IR) و اجرای آنها

=         تامین ابزار، تجهیزات و اطلاعات اولیه مورد نیاز جهت امکان انجام بررسی ها،  تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند.

=         برنامه ریزی برای انجام فرایند های PM،کنترل کیفی ،کالیبراسیون تجهیزات پزشکی و نظارت بر چگونگی اجرای آنها

=         حضور در نمایشگاه های تخصصی وسمینار های علمی مرتبط

=         کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای تجهیزات پزشکی

=         نظارت ، کارشناسی و  ثبت تمامی فاکتور های تعمیرات و خرید در سامانه PMQ

آخرین بروز رسانی : 1401/01/25 16:30