کرونا ویروس
به مناسب نزدیک شدن بازگشت حجاج به کشور و احتمال بروز بیماریهای تنفسی جهت اطاع یابی فایل زیر را دریافت نمایید 
بسته اطلاعاتی وزارت بهداشت و درمان در مورد کرونا ویروس
پمفیلت آموزش کرونا ویروس
با توجه به آغاز فصل گرما و احتمال شیوع بیماری  وبا ی التور در راستای پیشگیری و کنترل بیماری مذکور لازم است     کلیه کارکنان  پرستاری از اخرین دستورالعمل درمان "بیماری وبا "اطلاع داشته باشند
عدم توجه به رعایت نکات بهداشتی از علل مهم شیوع بیماریهای اسهالی می باشد

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان
مرکز آموزشی درمانی پژوهشی الزهرا (س)

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی پ‍ژوهشی الزهرا (س) رشت
سلام علیکم
احتراماً اسامی اعضای کمیته پژوهشی این مرکز در حوزه پرستاری مامایی به شرح ذیل معرفی می گردد. خواهشمند است در صورت امکان دستور فرمائید ابلاغ اعتبار بخشی بنام افراد صادر گردد:

1- خانم ساقی غفوریان کارشناسی ارشد پرستاری
2- خانم شادی ثابت قدم کارشناس ارشد مامایی
3- خانم آمنه آرون کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
4- خانم سیده طاهره علیدوست دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری
5- خانم اعلاء عزیززاده کارشناسی ارشد مامایی
6- خانم مهناز نیک نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی
7- خانم نیلوفر موافق دانشجوی کارشناسی کارشناسی ارشد پرستای
8- خانم فاطمه زینلی کارشناس پرستاری
9- خانم عادله حسین جانی کارشناس مامایی

Ø     معرفی پرسنل کنترل عفونت  مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

 

نام و نام خانوادگی

راحله  صفرزاده

سمت

کارشناس کنترل  عفونت   

تلفن  داخلی

305

تلفن  مستقیم

-

تحصیلات

کارشناس پرستاری

سوابق

18سال

Ø     شرح  وظایف کارشناس کنترل  عفونت  مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهراء(س) رشت

-         شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

-         به کار گیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

-         همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری،دانشجویان ،مراجعین و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپر وایزر آموزشی /سوپر وایزر آموزش به بیمار

-         شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری برگزار می شود.

-         تنطیم برنامه واکسیناییون  بیمارستان طبق برنامه های کشوری

-         ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت

-         نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در زمینه عفونت های بیمارستانی و پیگیری اثر بخشی آموزشی

-         بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش ها و علائم بالینی وثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش های لازم به کمیته مزبور

-         تهیه و تدوین دستور العمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر بخش های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

-         نظارت وکمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود

-         همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ،تحقیق ،کنترل وارزشیابی برزز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

-         شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارش ها ودریافت دستور العمل های اجرائی

-         نظارت بر رعایت بهداشت دست ها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ،اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنا ن وپزشکان

-         مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطر ناک شغلی (کنترل انتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون ،اجرای فرایند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه )

-         نظارت وارزشیابی اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط وزارت متبوع،کمیته کنترل عفونت دانشگاه و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و گزارش نتایج به کمیته مربوطه

-         کنترل پوشش های محافطتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی

-         همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به انتی بیوتیک

-         انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای این سنجه ها

-         نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی (رعایت مقررات اخلاقی ومشخصات فردی)

-         شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

-         ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده در درمان از نظر کنترل عفونت و تائید یا رد خریداری این محصولات

-         ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی انها جهت اجرای برنامه های پرستاری

-         همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم اهداف کوتاه مدت ،میان مدت ،بلند مدت

-         مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامائی برطبق عملکرد ورفتار های شغلی و اخلاقی

-         شرکت در برنامه های مرتبط با توجه به نظر ما فوق

-         ارائه گزارشات دوره ای به سیستم های بالا دست

-         نظارت برتفکیک پسماندهای پزشکی (عفونی، شیمیائی،خون و مایعات بدن،  اشیاء نوک تیز) در سطح بخش و خروج ایمن پسماند از بخش و بیمارستان

-         مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

 

 

 

 

  

آخرین بروز رسانی : 1401/02/28 17:31